auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>上汽大众斯柯达>全新明锐>参数配置

上汽大众斯柯达 - 全新明锐

上汽大众斯柯达 - 全新明锐参数配置列表

可选车型

参数配置

更多车款

基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数
明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
车款全名 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 车款全名 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸致版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸俊版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2015款1.4T DSG逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2015款1.4T 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2015款1.4T DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2015款1.4T DSG逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸致版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 自动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手动逸杰版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 自动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸尊版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI GreenLine 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸杰版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手自一体逸杰版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸尊版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 五周年典藏版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI GreenLine2 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸杰版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手动逸杰版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手自一体逸杰版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.4TSI DSG逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.8TSI DSG逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸致版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手动逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸致版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/1.6L 手自一体逸尊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手动逸俊版 车款全名 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0L 手自一体逸俊版 斯柯达/上海大众斯柯达/明锐/2.0T RS
指导价(万元) 11.99 13.69 12.89 14.19 13.99 指导价(万元) 15.19 15.19 16.69 17.99 11.99 指导价(万元) 13.69 12.89 14.19 13.99 15.19 指导价(万元) 15.19 15.29 16.69 17.99 9.98 指导价(万元) 11.28 10.98 12.18 12.2 13.4 指导价(万元) 12.66 13.86 13.56 14.76 13.06 指导价(万元) 14.16 14.86 14.76 16.26 17.06 指导价(万元) 16.66 17.06 18.2 12.2 12.76 指导价(万元) 13.96 13.76 14.96 13.06 14.26 指导价(万元) 14.89 16.29 17.06 17.09 18.2 指导价(万元) 14.84 16.66 14.7 12.34 12.85 指导价(万元) 14.05 13.7 14.9 13.15 14.35 指导价(万元) 16.1 16.7 16.9 18.05 12.34 指导价(万元) 13.7 13.54 14.9 16.55 14 指导价(万元) 15.2 21.09
商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 11.98 商家报价(万元) 13.68 12.88 14.18 13.98 15.18 商家报价(万元) 15.18 15.28 16.68 17.98 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 12.99 13.79 商家报价(万元) 14.99 14.79 15.99 14.09 15.29 商家报价(万元) 15.99 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 18.09 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 21.69
最高车速(Km/h) 190 185 190 185 190 最高车速(Km/h) 185 208 208 208 最高车速(Km/h) 最高车速(Km/h) 200 200 200 200 185 最高车速(Km/h) 180 185 180 185 180 最高车速(Km/h) 185 180 185 180 192 最高车速(Km/h) 186 200 200 200 200 最高车速(Km/h) 200 213 213 185 185 最高车速(Km/h) 180 185 180 192 186 最高车速(Km/h) 200 200 200 213 213 最高车速(Km/h) 180 200 200 185 180 最高车速(Km/h) 180 185 180 192 186 最高车速(Km/h) 200 200 213 213 185 最高车速(Km/h) 185 180 180 180 192 最高车速(Km/h) 186 235
官方0-100加速(s) 11.2 12.5 11.2 12.5 11.2 官方0-100加速(s) 12.5 8.5 8.5 8.5 官方0-100加速(s) 官方0-100加速(s) 10 10 10 10 12 官方0-100加速(s) 13 12 13 12 13 官方0-100加速(s) 12 13 12 13 11.2 官方0-100加速(s) 12.2 10 10 10 10 官方0-100加速(s) 10 7.9 7.9 12 12 官方0-100加速(s) 13 12 13 11.2 12.2 官方0-100加速(s) 10 10 10 7.9 7.9 官方0-100加速(s) 13 10 10 12 12 官方0-100加速(s) 13 12 13 11.2 12.2 官方0-100加速(s) 10 10 7.9 7.9 12 官方0-100加速(s) 12 13 13 13 11.2 官方0-100加速(s) 12.2 7.7
实测0-100加速(s) - - - - - 实测0-100加速(s) - - - - 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s)
实测100-0制动(m) - - - - - 实测100-0制动(m) - - - - 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m)
实测油耗 - - - - - 实测油耗 - - - - 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗
工信部测定油耗 6.2 6.5 6.2 6.5 6.2 工信部测定油耗 6.5 5.9 5.9 5.9 工信部测定油耗 工信部测定油耗 5.9 5.9 5.9 5.9 6.8 工信部测定油耗 7.6 6.8 7.6 6.8 7.6 工信部测定油耗 6.8 7.6 6.8 7.6 7.8 工信部测定油耗 8.4 6.5 6.4 6.4 6.4 工信部测定油耗 5.9 7.1 7.1 工信部测定油耗 工信部测定油耗 工信部测定油耗 工信部测定油耗 工信部测定油耗 7.5 工信部测定油耗 7.5 8.0 8.0 8.0 7.8 工信部测定油耗 8.4 8
整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里
上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 2010年 上市时间 上市时间 2010年 上市时间 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年 上市时间 2010年
车辆颜色 车辆颜色 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 车辆颜色 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 香槟金,反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,旋风红,银蓝,极地白 极地白,反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝 深黑,反射银,海湾蓝,镭射灰,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 镭射灰,反射银,海湾蓝,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 镭射灰,反射银,海湾蓝,极地白,深黑,香槟金,旋风红,银蓝 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 反射银,海湾蓝,镭射灰,深黑,香槟金,旋风红,银蓝,极地白 车辆颜色 车辆颜色 车辆颜色 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 车辆颜色 车辆颜色 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 车辆颜色 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆 车辆颜色 香槟金金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,午夜蓝金属漆,镭射灰金属漆,糖果白单色漆
车身 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 车身 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 车身 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 车身 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 车身 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 车身 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 车身 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 车身 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 车身 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 车身 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 车身 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 车身 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 车身 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 车身 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 车身 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
长度(mm) 4659 4659 4659 4659 4659 长度(mm) 4659 4659 4659 4659 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4569 4569 4569 4569 长度(mm) 4569 4597
宽度(mm) 1814 1814 1814 1814 1814 宽度(mm) 1814 1814 1814 1814 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769 1769 1769 1769 宽度(mm) 1769 1769
轴距(mm) 2686 2686 2686 2686 2686 轴距(mm) 2686 2686 2686 2686 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578 2578 2578 2578 轴距(mm) 2578 2578
前轮距(mm) - - - - - 前轮距(mm) - - - - 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm)
后轮距(mm) - - - - - 后轮距(mm) - - - - 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm)
最小离地间隙(mm) - - - - - 最小离地间隙(mm) - - - - 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm)
整备质量(Kg) 1210 1250 1210 1250 1210 整备质量(Kg) 1250 1290 1290 1290 1360 整备质量(Kg) 1360 1360 1360 1360 1360 整备质量(Kg) 1326 1326 1326 1326 1285 整备质量(Kg) 1322 1285 1322 1285 1322 整备质量(Kg) 1285 1322 1285 1322 1310 整备质量(Kg) 1346 1360 1360 1380 1380 整备质量(Kg) 1326 1410 1410 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 1360 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 1285 整备质量(Kg) 1285 1318 1318 1318 1310 整备质量(Kg) 1346
车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 掀背车 车身结构 掀背车 掀背车
车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5
座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5
油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55 55 55 55 油箱容积(L) 55 55
行李厢容积(L) 590-1580 590-1580 590-1580 590-1580 590-1580 行李厢容积(L) 590-1580 590-1580 590-1580 590-1580 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 560-1350 行李厢容积(L) 560-1350 560-1350
发动机 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 发动机 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 发动机 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 发动机 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 发动机 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 发动机 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 发动机 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 发动机 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 发动机 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 发动机 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 发动机 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 发动机 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 发动机 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 发动机 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 发动机 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
发动机型号 EA211 EA211 EA211 EA211 EA211 发动机型号 EA211 EA211 EA211 EA211 1.4T 131马力 L4 EA111 发动机型号 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 发动机型号 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 EA111 发动机型号 EA111 EA111 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 发动机型号 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 2.0L 120马力 L4 EA113 发动机型号 2.0L 120马力 L4 EA113 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 发动机型号 1.4T 131马力 L4 EA111 1.8T 160马力 L4 EA888 1.8T 160马力 L4 EA888 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 发动机型号 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 1.6L 105马力 L4 EA111 2.0L 120马力 L4 EA113 2.0L 120马力 L4 EA113 发动机型号 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.8T 160马力 L4 EA888 1.8T 160马力 L4 EA888 发动机型号 1.6L 105马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4 EA111 1.4T 131马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 发动机型号 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 2.0L 120马力 L4EA113 2.0L 120马力 L4EA113 发动机型号 1.4T 131马力 L4EA111 1.4T 131马力 L4EA111 1.8T 160马力 L4EA888 1.8T 160马力 L4EA888 1.6L 105马力 L4EA111 发动机型号 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 1.6L 105马力 L4EA111 2.0L 120马力 L4EA113 发动机型号 2.0L 120马力 L4EA113 2.0T 200马力 L4EA888
排量 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 排量 1.6L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.6L 排量 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 排量 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 2.0L 排量 2.0L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 1.4L 1.8L 1.8L 1.6L 1.6L 排量 1.6L 1.6L 1.6L 2.0L 2.0L 排量 1.4L 1.4L 1.4L 1.8L 1.8L 排量 1.6L 1.4L 1.4L 1.6L 1.6L 排量 1.6L 1.6L 1.6L 2.0L 2.0L 排量 1.4L 1.4L 1.8L 1.8L 1.6L 排量 1.6L 1.6L 1.6L 1.6L 2.0L 排量 2.0L 2.0L
进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 进气型式 自然吸气 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 涡轮增压
发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - -
气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4
每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 2 每缸气门数 2 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 2 2 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 2 2 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 2 每缸气门数 2 4
压缩比 - - - - - 压缩比 - - - - 压缩比 压缩比 压缩比 10.5 10.5 压缩比 10.5 10.5 10.5 10.5 压缩比 压缩比 9.6 9.6 10.5 10.5 压缩比 10.5 10.5 10.5 压缩比 9.6 9.6 压缩比 10.5 10.5 10.5 压缩比 10.5 10.5 10.5 压缩比 9.6 9.6 10.5 压缩比 10.5 10.5 10.5 10.5 压缩比 9.6
配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC SOHC 配气机构 SOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC SOHC SOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC SOHC SOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC SOHC 配气机构 SOHC DOHC
缸径 - - - - - 缸径 - - - - 76.5 缸径 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 缸径 76.5 76.5 76.5 76.5 缸径 缸径 缸径 76.5 76.5 76.5 76.5 缸径 76.5 82.5 82.5 缸径 缸径 76.5 76.5 76.5 82.5 82.5 缸径 76.5 76.5 缸径 缸径 76.5 76.5 82.5 82.5 缸径 缸径 82.5
冲程 - - - - - 冲程 - - - - 冲程 冲程 冲程 冲程 冲程 冲程 冲程 冲程 75.6 75.6 75.6 84.1 84.1 冲程 75.6 75.6 冲程 冲程 75.6 75.6 84.1 84.1 冲程 冲程 92.8
最大马力(Ps) 110 110 110 110 110 最大马力(Ps) 110 150 150 150 131 最大马力(Ps) 131 131 131 131 131 最大马力(Ps) 131 131 131 131 105 最大马力(Ps) 105 105 105 105 105 最大马力(Ps) 105 105 105 105 120 最大马力(Ps) 120 131 131 131 131 最大马力(Ps) 131 160 160 105 105 最大马力(Ps) 105 105 105 120 120 最大马力(Ps) 131 131 131 160 160 最大马力(Ps) 105 131 131 105 105 最大马力(Ps) 105 105 105 120 120 最大马力(Ps) 131 131 160 160 105 最大马力(Ps) 105 105 105 105 120 最大马力(Ps) 120 200
最大功率(kW) 81 81 81 81 81 最大功率(kW) 81 110 110 110 96 最大功率(kW) 96 96 96 96 96 最大功率(kW) 96 96 96 96 77 最大功率(kW) 77 77 77 77 77 最大功率(kW) 77 77 77 77 88 最大功率(kW) 88 96 96 96 96 最大功率(kW) 96 118 118 77 77 最大功率(kW) 77 77 77 88 88 最大功率(kW) 96 96 96 118 118 最大功率(kW) 77 96 96 77 77 最大功率(kW) 77 77 77 88 88 最大功率(kW) 96 96 118 118 77 最大功率(kW) 77 77 77 77 88 最大功率(kW) 88 147
最大功率转速(rpm) 5800 5800 5800 5800 5800 最大功率转速(rpm) 5800 5000 5000 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000 5250 最大功率转速(rpm) 5250 5250 5250 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 4500-6200 4500-6200 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 4500-6200 4500-6200 最大功率转速(rpm) 5000 5000 5000 5000-5250 5000-5250 最大功率转速(rpm) 5000-5250 5000-5250 5000-5250 5000 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5000 4500-6200 4500-6200 5000-5250 最大功率转速(rpm) 5000-5250 5000-5250 5000-5250 5000-5250 5000 最大功率转速(rpm) 5000 5100-6000
最大扭矩(N·m) 155 155 155 155 155 最大扭矩(N·m) 155 250 250 250 220 最大扭矩(N·m) 220 220 220 220 220 最大扭矩(N·m) 220 220 220 220 155 最大扭矩(N·m) 155 155 155 155 155 最大扭矩(N·m) 155 155 155 155 180 最大扭矩(N·m) 180 220 220 220 220 最大扭矩(N·m) 220 250 250 155 155 最大扭矩(N·m) 155 155 155 180 180 最大扭矩(N·m) 220 220 220 250 250 最大扭矩(N·m) 155 220 220 155 155 最大扭矩(N·m) 155 155 155 180 180 最大扭矩(N·m) 220 220 250 250 155 最大扭矩(N·m) 155 155 155 155 180 最大扭矩(N·m) 180 280
发动机特有技术 - - - - - 发动机特有技术 - - - - 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 发动机特有技术 可变相位
燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油
燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 97号 97号 97号 0号 燃油标号 0号 0号 0号 0号 0号 燃油标号 0号 0号 0号 0号 93号 燃油标号 93号 93号 93号 - - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - 93号 93号 93号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 93号 97号 97号 93号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 97号
供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 多点电喷 直喷 直喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 直喷
缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料
缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 铝合金 缸体材料 铝合金 铝合金 铝合金 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - -
环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 国III 国III 国III 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国Ⅳ 环保标准 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准 国IV+OBD 国IV+OBD
变速箱 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 变速箱 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 变速箱 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 变速箱 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 变速箱 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 变速箱 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 变速箱 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 变速箱 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 变速箱 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 变速箱 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 变速箱 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 变速箱 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 变速箱 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 变速箱 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 变速箱 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
挡位个数 5 6 5 6 5 挡位个数 6 7 7 7 5 挡位个数 5 5 5 5 5 挡位个数 7 7 7 7 5 挡位个数 6 5 6 5 6 挡位个数 5 6 5 6 5 挡位个数 6 5 7 7 7 挡位个数 7 7 7 5 5 挡位个数 6 5 6 5 6 挡位个数 5 7 7 7 7 挡位个数 6 7 5 5 5 挡位个数 6 5 6 5 6 挡位个数 7 7 7 7 5 挡位个数 5 6 6 6 5 挡位个数 6 6
变速箱 手动变速箱(MT) 手自一体 手动变速箱(MT) 手自一体 手动变速箱(MT) 变速箱 手自一体 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手自一体 手动变速箱(MT) 手自一体 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 变速箱 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 变速箱 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 变速箱 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 变速箱 手动变速箱(MT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 变速箱 自动变速箱(AT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 变速箱 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 变速箱 自动变速箱(AT) 双离合变速箱(DCT)
底盘转向 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 底盘转向 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 底盘转向 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 底盘转向 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 底盘转向 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 底盘转向 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 底盘转向 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 底盘转向 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 底盘转向 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 底盘转向 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 底盘转向 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 底盘转向 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 底盘转向 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 底盘转向 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 底盘转向 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 后悬挂类型 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架 后悬挂类型 四连杆独立悬架 四连杆独立悬架
助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力
车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式
车轮制动 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 车轮制动 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 车轮制动 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 车轮制动 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 车轮制动 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 车轮制动 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 车轮制动 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 车轮制动 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 车轮制动 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 车轮制动 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 车轮制动 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 车轮制动 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 车轮制动 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 车轮制动 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 车轮制动 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式
后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查
驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹 驻车制动器 手刹 手刹
前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 前轮胎规格 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 前轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 前轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 前轮胎规格 205/55 R16 225/45 R17
后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 后轮胎规格 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 后轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 后轮胎规格 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 后轮胎规格 205/55 R16 225/45 R17
备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸
安全装备 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 安全装备 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 安全装备 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 安全装备 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 安全装备 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 安全装备 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 安全装备 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 安全装备 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 安全装备 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 安全装备 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 安全装备 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 安全装备 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 安全装备 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 安全装备 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 安全装备 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 - 驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 - - - - 驾驶座安全气囊 - - 驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 - - - 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 - - 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊
副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 - 副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 - - - - 副驾驶位安全气囊 - - 副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 - - - 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 - - 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊
前排侧安全气囊 - - - - 前排侧安全气囊 - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 - - - - 前排侧安全气囊 - - - 前排侧安全气囊 - 前排侧安全气囊 - 前排侧安全气囊
后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - -
前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - 前排头部气囊(气帘) - 前排头部气囊(气帘) - 前排头部气囊(气帘)
后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - 后排头部气囊(气帘) - 后排头部气囊(气帘) - 后排头部气囊(气帘)
膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - -
胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 胎压监测装置 - 胎压监测装置 - 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 - - - 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置
零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - -
安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 - - 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示
ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 - - ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口
LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - -
发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 - - 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗
车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 - - 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁
遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 - - 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙
无钥匙启动系统 - - 无钥匙启动系统 - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - -
控制配置 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 控制配置 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 控制配置 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 控制配置 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 控制配置 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 控制配置 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 控制配置 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 控制配置 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 控制配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 控制配置 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 控制配置 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 控制配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 控制配置 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 控制配置 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 控制配置 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 - - ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死
制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) - - 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等)
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) - - 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等)
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) -
自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - - 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - -
陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - -
可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - -
空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - -
可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - -
外部配置 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 外部配置 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 外部配置 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 外部配置 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 外部配置 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 外部配置 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 外部配置 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 外部配置 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 外部配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 外部配置 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 外部配置 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 外部配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 外部配置 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 外部配置 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 外部配置 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 - - 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调
电动天窗 - - - - - 电动天窗 - - - - 电动天窗 电动天窗 - 电动天窗 - - - 电动天窗 - - - 电动天窗 - - 电动天窗 - - 电动天窗 - - - 电动天窗 电动天窗 - - - - 电动天窗 - - - 电动天窗 - 电动天窗 - 电动天窗
全景天窗 - - 全景天窗 - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - -
运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 -
铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 - - 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂
电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - -
内部配置 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 内部配置 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 内部配置 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 内部配置 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 内部配置 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 内部配置 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 内部配置 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 内部配置 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 内部配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 内部配置 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 内部配置 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 内部配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 内部配置 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 内部配置 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 内部配置 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
真皮方向盘 - - - - 真皮方向盘 - 真皮方向盘 真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - 真皮方向盘 - - 真皮方向盘 - - - 真皮方向盘 - - - 真皮方向盘 真皮方向盘 - - - - 真皮方向盘 - - - 真皮方向盘 - 真皮方向盘 - 真皮方向盘
方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - 方向盘上下调节 - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 - - 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节
方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - 方向盘前后调节 - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 - - 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节
方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - -
多功能方向盘 - - - - 多功能方向盘 - 多功能方向盘 多功能方向盘 - - - - - 多功能方向盘 - - - - - 多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 - - 多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 多功能方向盘 - - - - 多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 - 多功能方向盘 - 多功能方向盘
方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 -
定速巡航系统 - - 定速巡航系统 - 定速巡航系统 定速巡航系统 - 定速巡航系统 - - - - - 定速巡航系统 定速巡航系统 - 定速巡航系统 - 定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统 - - - 定速巡航系统 定速巡航系统 - 定速巡航系统 - 定速巡航系统
泊车辅助 - - - - 泊车辅助 - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助 - - - 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助
倒车视频影像 - - - - 倒车视频影像 - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - -
行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 - - 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑
HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - -
座椅配置 明锐 2016款 1.6L 手动前行版 明锐 2016款 1.6L 自动前行版 明锐 2016款 1.6L 手动创行版 明锐 2016款 1.6L 自动创行版 明锐 2016款 1.6L 手动智行版 座椅配置 明锐 2016款 1.6L 自动智行版 明锐 2016款 280TSI DSG前行版 明锐 2016款 280TSI DSG智行版 明锐 2016款 280TSI DSG尊行版 2015款1.6L 手动逸致版 座椅配置 2015款1.6L 自动逸致版 2015款1.6L 手动逸杰版 2015款1.6L 自动逸杰版 2015款1.6L 手动逸俊版 2015款1.6L 自动逸俊版 座椅配置 2015款1.4T DSG逸致版 2015款1.4T 手动逸俊版 2015款1.4T DSG逸俊版 2015款1.4T DSG逸尊版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 座椅配置 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸致版 1.6L 自动逸致版 座椅配置 1.6L 手动逸杰版 1.6L 自动逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 自动逸俊版 2.0L 手动逸杰版 座椅配置 2.0L 自动逸杰版 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸致版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 座椅配置 1.4TSI GreenLine 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 座椅配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 座椅配置 1.4TSI 手动逸俊版 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 座椅配置 1.6L 五周年典藏版 1.4TSI GreenLine2 1.4TSI 手动逸俊版 1.6L 手动逸致版 1.6L 手动逸杰版 座椅配置 1.6L 手自一体逸杰版 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸俊版 2.0L 手动逸杰版 2.0L 手自一体逸杰版 座椅配置 1.4TSI DSG逸俊版 1.4TSI DSG逸尊版 1.8TSI DSG逸俊版 1.8TSI DSG逸尊版 1.6L 手动逸致版 座椅配置 1.6L 手动逸俊版 1.6L 手自一体逸致版 1.6L 手自一体逸俊版 1.6L 手自一体逸尊版 2.0L 手动逸俊版 座椅配置 2.0L 手自一体逸俊版 2.0T RS
真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - - 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - 真皮/仿皮座椅 - - - 真皮/仿皮座椅 - - 真皮/仿皮座椅 - - - 真皮/仿皮座椅 - - - 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - 真皮/仿皮座椅 - 真皮/仿皮座椅 - 真皮/仿皮座椅
运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 -
座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 - - 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节
肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - -
前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - 前排座椅电动调节 - 前排座椅电动调节 - - - - 前排座椅电动调节 - - - 前排座椅电动调节 - 前排座椅电动调节 - - - - 前排座椅电动调节 -
第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - -
第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - -
后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - -
电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - -
前排座椅加热 - - 前排座椅加热 - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - 前排座椅加热 - 前排座椅加热 - - - - 前排座椅加热 - - - 前排座椅加热 - 前排座椅加热 - - - 前排座椅加热
后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - -
座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - -
座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - -
后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - 后排座椅整体放倒 - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - 后排座椅整体放倒 - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - 后排座椅整体放倒 - - 后排座椅整体放倒 - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - 后排座椅整体放倒 - -
后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - 后排座椅比例放倒 后排座椅比例放倒 - - - - 后排座椅比例放倒 - - - 后排座椅比例放倒 - 后排座椅比例放倒 - 后排座椅比例放倒
第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - -
驾驶座腰部支撑调节 - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 - - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - 驾驶座腰部支撑调节 - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节
前座中央扶手 - - 前座中央扶手 - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - - 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 - - - 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手
后座中央扶手 - - - - 后座中央扶手 - -