auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>一汽-大众奥迪>A6L>参数配置

一汽-大众奥迪 - A6L

一汽-大众奥迪 - A6L参数配置列表

可选车型

参数配置

更多车款

基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数
奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 3.0 TFSI quattro 豪华型
车款全名 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 TFSI 手动基本型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 TFSI 标准型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 TFSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 30 FSI 技术型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 30 FSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 30 FSI 豪华型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 35 FSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 35 FSI 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 35 FSI quattro 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2014款 50 TFSI quattro 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/TFSI 手动基本型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/TFSI 标准型 奥迪/一汽奥迪/A6L/TFSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/30 FSI 技术型 奥迪/一汽奥迪/A6L/30 FSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/30 FSI 豪华型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/35 FSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/35 FSI 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/35 FSI quattro 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/50 TFSI quattro 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.0 TFSI 基本型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.0 TFSI 手动标准型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.0 TFSI 自动标准型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.0 TFSI 自动舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.4 技术型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.4 舒适型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.4 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.8 FSI 舒适型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.8 FSI 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.8 FSI quattro 豪华型 奥迪/一汽奥迪/A6L/2.7 TDI 舒适型 车款全名 奥迪/一汽奥迪/A6L/3.0 TFSI quattro 豪华型
指导价(万元) 56.13 49.98 44.97 39.82 38.3 指导价(万元) 40.98 44.66 42.95 46.87 50.66 指导价(万元) 55.16 62.76 66.96 74.26 38.3 指导价(万元) 40.98 44.66 43.28 47.26 50.66 指导价(万元) 55.16 62.76 66.96 74.26 35.5 指导价(万元) 37.75 38.99 41.52 44.1 47.58 指导价(万元) 54.2 53.77 62.37 65.3 48.88 指导价(万元) 69.99
商家报价(万元) 56.13 49.98 44.97 39.82 38.2 商家报价(万元) 40.98 44.66 42.95 46.87 50.66 商家报价(万元) 55.16 62.76 66.96 74.26 38.3 商家报价(万元) 40 44.66 43.28 47.26 50.66 商家报价(万元) 55.16 62.76 66.96 74.26 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价
最高车速(Km/h) 236 236 226 222 最高车速(Km/h) 最高车速(Km/h) 228 最高车速(Km/h) 222 222 226 226 226 最高车速(Km/h) 236 236 236 250 224 最高车速(Km/h) 224 220 220 222 222 最高车速(Km/h) 222 236 236 236 222 最高车速(Km/h) 251
官方0-100加速(s) 8.9 8.9 9.5 8.8 官方0-100加速(s) 官方0-100加速(s) 8.7 官方0-100加速(s) 8.8 8.8 9.5 9.5 9.5 官方0-100加速(s) 8.7 8.7 8.9 5.9 8.5 官方0-100加速(s) 8.5 8.8 8.8 9.3 9.3 官方0-100加速(s) 9.3 7.9 7.9 8.6 8.8 官方0-100加速(s) 6.6
实测0-100加速(s) - - - - 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 8.57 实测0-100加速(s) 5.75 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s)
实测100-0制动(m) - - - - 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 39.34 实测100-0制动(m) 38.78 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m)
实测油耗 - - - - 实测油耗 实测油耗 实测油耗 9.64 实测油耗 实测油耗 实测油耗 实测油耗
工信部测定油耗 8.6 8.6 7.5 6.9 工信部测定油耗 工信部测定油耗 6.8 工信部测定油耗 6.9 6.9 7.5 7.5 7.5 工信部测定油耗 7.8 7.8 8.6 9.2 工信部测定油耗 工信部测定油耗 工信部测定油耗
整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 整车质保 两年不限公里 整车质保 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 整车质保 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 整车质保 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 整车质保 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 两年不限公里 整车质保 两年不限公里
上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 2011年 上市时间 2011年 2011年 2011年 2011年 2009年 上市时间 2011年 2011年 2011年 2009年 2011年 上市时间 2011年
车辆颜色 车辆颜色 车辆颜色 车辆颜色 车辆颜色 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银,幻影黑,水晶银,熊鹰灰 车辆颜色 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 车辆颜色 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 车辆颜色 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银
车身 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 车身 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 车身 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 车身 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 车身 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 车身 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 车身 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 车身 3.0 TFSI quattro 豪华型
长度(mm) 5015 5015 5015 5015 5015 长度(mm) 5015 5015 5015 5015 5015 长度(mm) 5015 5015 5015 5015 5015 长度(mm) 5015 5015 5015 5015 5015 长度(mm) 5015 5015 5015 5015 5035 长度(mm) 5035 5035 5035 5035 5035 长度(mm) 5035 5035 5035 5035 5035 长度(mm) 5035
宽度(mm) 1874 1874 1874 1874 1874 宽度(mm) 1874 1874 1874 1874 1874 宽度(mm) 1874 1874 1874 1874 1874 宽度(mm) 1874 1874 1874 1874 1874 宽度(mm) 1874 1874 1874 1874 1855 宽度(mm) 1855 1855 1855 1855 1855 宽度(mm) 1855 1855 1855 1855 1855 宽度(mm) 1855
轴距(mm) 3012 3012 3012 3012 3012 轴距(mm) 3012 3012 3012 3012 3012 轴距(mm) 3012 3012 3012 3012 3012 轴距(mm) 3012 3012 3012 3012 3012 轴距(mm) 3012 3012 3012 3012 2945 轴距(mm) 2945 2945 2945 2945 2945 轴距(mm) 2945 2945 2945 2945 2945 轴距(mm) 2945
前轮距(mm) 1627 1627 1627 1627 1627 前轮距(mm) 1627 1627 1627 1627 1627 前轮距(mm) 1627 1627 1627 1627 1627 前轮距(mm) 1627 1627 1627 1627 1627 前轮距(mm) 1627 1627 1627 1627 前轮距(mm) 前轮距(mm) 前轮距(mm)
后轮距(mm) 1618 1618 1618 1618 1618 后轮距(mm) 1618 1618 1618 1618 1618 后轮距(mm) 1618 1618 1618 1618 1618 后轮距(mm) 1618 1618 1618 1618 1618 后轮距(mm) 1618 1618 1618 1618 后轮距(mm) 后轮距(mm) 后轮距(mm)
最小离地间隙(mm) 132 132 132 132 132 最小离地间隙(mm) 132 132 132 132 132 最小离地间隙(mm) 132 132 132 132 132 最小离地间隙(mm) 132 132 132 132 132 最小离地间隙(mm) 132 132 132 132 142 最小离地间隙(mm) 142 142 142 142 142 最小离地间隙(mm) 142 142 142 142 142 最小离地间隙(mm) 142
整备质量(Kg) 1910 1910 1800 1740 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 整备质量(Kg) 1715 整备质量(Kg) 1715 1750 1750 1750 1750 整备质量(Kg) 1750 1750 1750 1750 1765 整备质量(Kg) 1750
车身结构 三厢 三厢 三厢 三厢 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 -
车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4
座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5
油箱容积(L) 75 75 75 75 75 油箱容积(L) 75 75 75 75 75 油箱容积(L) 75 75 75 75 75 油箱容积(L) 75 75 75 75 75 油箱容积(L) 75 75 75 75 80 油箱容积(L) 80 80 80 80 80 油箱容积(L) 80 80 80 80 80 油箱容积(L) 80
行李厢容积(L) 460 460 460 460 460 行李厢容积(L) 460 460 460 460 460 行李厢容积(L) 460 460 460 460 460 行李厢容积(L) 460 460 460 460 460 行李厢容积(L) 460 460 460 460 501 行李厢容积(L) 501 501 501 501 501 行李厢容积(L) 501 501 501 501 501 行李厢容积(L) 501
发动机 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 发动机 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 发动机 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 发动机 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 发动机 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 发动机 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 发动机 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 发动机 3.0 TFSI quattro 豪华型
发动机型号 - - - EA888 3.0T 299马力 V6 - 发动机型号 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 发动机型号 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 2.0T 180马力 L4 EA888 发动机型号 2.0T 180马力 L4 EA888 2.0T 180马力 L4 EA888 2.5L 190马力 V6 - 2.5L 190马力 V6 - 2.5L 190马力 V6 - 发动机型号 2.8L 220马力 V6 - 2.8L 220马力 V6 - 2.8L 220马力 V6 - 3.0T 299马力 V6 - 2.0T 170马力 L4EA888 发动机型号 2.0T 170马力 L4EA888 2.0T 170马力 L4EA888 2.0T 170马力 L4EA888 2.4L 177马力 V6BDW 2.4L 177马力 V6BDW 发动机型号 2.4L 177马力 V6BDW 2.8L 220马力 V6CCE 2.8L 220马力 V6CCE 2.8L 220马力 V6CCE 2.7T 190马力 V6- 发动机型号 3.0T 290马力 V6CAJ
排量 2.8L 2.8L 2.5L 2.0L 3.0L 排量 3.0L 3.0L 3.0L 3.0L 3.0L 排量 3.0L 3.0L 3.0L 3.0L 2.0L 排量 2.0L 2.0L 2.5L 2.5L 2.5L 排量 2.8L 2.8L 2.8L 3.0L 2.0L 排量 2.0L 2.0L 2.0L 2.4L 2.4L 排量 2.4L 2.8L 2.8L 2.8L 2.7L 排量 3.0L
进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 涡轮增压 机械增压 进气型式 机械增压 机械增压 机械增压 机械增压 机械增压 进气型式 机械增压 机械增压 机械增压 机械增压 涡轮增压 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 机械增压 涡轮增压 进气型式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 涡轮增压 进气型式 机械增压
发动机排列 V型 V型 V型 L型 V型 发动机排列 V型 V型 V型 V型 V型 发动机排列 V型 V型 V型 V型 - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 -
气缸数(个) 4 4 4 4 6 气缸数(个) 6 6 6 6 6 气缸数(个) 6 6 6 6 4 气缸数(个) 4 4 6 6 6 气缸数(个) 6 6 6 6 4 气缸数(个) 4 4 4 6 6 气缸数(个) 6 6 6 6 6 气缸数(个) 6
每缸气门数 4 4 4 4 6 每缸气门数 6 6 6 6 6 每缸气门数 6 6 6 6 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4
压缩比 - - - - 压缩比 压缩比 压缩比 压缩比 10.5 压缩比 10.5 10.5 10.5 压缩比 压缩比 10.5
配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC
缸径 - - - - 缸径 缸径 缸径 缸径 82.5 缸径 82.5 82.5 82.5 缸径 缸径 84.5
冲程 - - - - 冲程 冲程 冲程 冲程 92.8 冲程 92.8 92.8 92.8 冲程 冲程 92.8
最大马力(Ps) 220 220 190 180 299 最大马力(Ps) 299 299 299 299 299 最大马力(Ps) 299 299 299 299 180 最大马力(Ps) 180 180 190 190 190 最大马力(Ps) 220 220 220 299 170 最大马力(Ps) 170 170 170 177 177 最大马力(Ps) 177 220 220 220 190 最大马力(Ps) 290
最大功率(kW) 162 162 140 132 220 最大功率(kW) 220 220 220 220 220 最大功率(kW) 220 220 220 220 132 最大功率(kW) 132 132 140 140 140 最大功率(kW) 162 162 162 220 125 最大功率(kW) 125 125 125 130 130 最大功率(kW) 130 162 162 162 140 最大功率(kW) 213
最大功率转速(rpm) 5750-6500 5750-6500 5500-6500 4000-6000 5250-6500 最大功率转速(rpm) 5250-6500 5250-6500 5250-6500 5250-6500 5250-6500 最大功率转速(rpm) 5250-6500 5250-6500 5250-6500 5250-6500 4000-6000 最大功率转速(rpm) 4000-6000 4000-6000 5500-6500 5500-6500 5500-6500 最大功率转速(rpm) 5750-6500 5750-6500 5750-6500 5250-6500 4300-6000 最大功率转速(rpm) 4300-6000 4300-6000 4300-6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 5750-6800 5750-6800 5750-6800 3500-4400 最大功率转速(rpm) 4850-6800
最大扭矩(N·m) 280 280 250 320 440 最大扭矩(N·m) 440 440 440 440 440 最大扭矩(N·m) 440 440 440 440 320 最大扭矩(N·m) 320 320 250 250 250 最大扭矩(N·m) 280 280 280 440 280 最大扭矩(N·m) 280 280 280 230 230 最大扭矩(N·m) 230 280 280 280 380 最大扭矩(N·m) 420
发动机特有技术 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 发动机特有技术 发动机特有技术 AVS可变气门升程系统 发动机特有技术 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 发动机特有技术 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 AVS可变气门升程系统 可变相位 发动机特有技术 可变相位 可变相位 可变相位 可变气门正时,可变进气歧管 可变气门正时,可变进气歧管 发动机特有技术 可变气门正时,可变进气歧管 发动机特有技术
燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 燃料类型 汽油
燃油标号 97号 97号 97号 97号 0号 燃油标号 0号 0号 0号 0号 0号 燃油标号 0号 0号 0号 0号 - 燃油标号 - - - - - 燃油标号 - - - - 97号 燃油标号 97号 97号 97号 97号 97号 燃油标号 97号 97号 97号 97号 0号 燃油标号 97号
供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷 直喷 直喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 直喷 直喷 直喷 直喷 供油方式 直喷
缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料
缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 缸体材料 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 -
环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 国III 国III 国III - 环保标准 - - - - - 环保标准 - - - - 欧IV 环保标准 欧IV 欧IV 欧IV 欧IV 欧IV 环保标准 欧IV 欧IV 欧IV 欧IV 欧IV 环保标准 欧IV
变速箱 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 变速箱 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 变速箱 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 变速箱 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 变速箱 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 变速箱 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 变速箱 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 变速箱 3.0 TFSI quattro 豪华型
挡位个数 7 7 8 8 7 挡位个数 7 7 7 7 7 挡位个数 7 7 7 7 6 挡位个数 8 8 8 8 8 挡位个数 8 8 7 7 6 挡位个数 6 7 7 7 7 挡位个数 7 7 7 6 7 挡位个数 6
变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 双离合变速箱(DCT) 变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 变速箱 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 双离合变速箱(DCT) 双离合变速箱(DCT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手动变速箱(MT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 自动变速箱(AT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 自动变速箱(AT)
底盘转向 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 底盘转向 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 底盘转向 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 底盘转向 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 底盘转向 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 底盘转向 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 底盘转向 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 底盘转向 3.0 TFSI quattro 豪华型
驱动方式 前置四驱 前置四驱 前置前驱 前置前驱 前置四驱 驱动方式 前置四驱 前置四驱 前置四驱 前置四驱 前置四驱 驱动方式 前置四驱 前置四驱 前置四驱 前置四驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置四驱 前置四驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置四驱 前置前驱 驱动方式 前置四驱
前悬挂类型 五连杆式独立悬架 五连杆式独立悬架 五连杆式独立悬架 五连杆式独立悬架 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 轻质四连杆式独立悬 前悬挂类型 轻质四连杆式独立悬
后悬挂类型 梯形连杆式独立悬架 梯形连杆式独立悬架 梯形连杆式独立悬架 梯形连杆式独立悬架 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 梯形连杆式独立悬挂 后悬挂类型 梯形连杆式独立悬挂
助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力
车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式
车轮制动 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 车轮制动 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 车轮制动 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 车轮制动 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 车轮制动 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 车轮制动 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 车轮制动 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 车轮制动 3.0 TFSI quattro 豪华型
前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式
后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 后制动类型 通风盘式
驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 - 驻车制动器 - - - - - 驻车制动器 - - - - - 驻车制动器 - - - - - 驻车制动器 - - - - - 驻车制动器 -
前轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 225/55 R17 225/55 R17 245/45 R18 前轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 前轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 225/60 R16 前轮胎规格 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 前轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 225/55 R16 前轮胎规格 225/55 R16 225/55 R16 225/55 R16 225/50 R17 225/50 R17 前轮胎规格 225/50 R17 225/50 R17 225/50 R17 245/45 R17 225/50 R17 前轮胎规格 245/45 R17
后轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 225/55 R17 225/55 R17 245/45 R18 后轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 后轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 225/60 R16 后轮胎规格 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 后轮胎规格 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18 225/55 R16 后轮胎规格 225/55 R16 225/55 R16 225/55 R16 225/50 R17 225/50 R17 后轮胎规格 225/50 R17 225/50 R17 225/50 R17 245/45 R17 225/50 R17 后轮胎规格 245/45 R17
备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸
安全装备 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 安全装备 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 安全装备 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 安全装备 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 安全装备 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 安全装备 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 安全装备 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 安全装备 3.0 TFSI quattro 豪华型
驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊
副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊
前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊
后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊 后排侧安全气囊
前排头部气囊(气帘) - - - - 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘)
后排头部气囊(气帘) - - - - 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘)
膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 -
胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 胎压监测装置 - 胎压监测装置 - - - - 胎压监测装置 胎压监测装置
零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 -
安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示
ISO FIX儿童座椅接口 - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 -
LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 -
发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗
车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁
遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙
无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 - 无钥匙启动系统 - - - - 无钥匙启动系统 - 无钥匙启动系统
控制配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 控制配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 控制配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 控制配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 控制配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 控制配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 控制配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 控制配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死
制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等)
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等)
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等)
自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 -
陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 -
可变悬挂 - - - - 可变悬挂 可变悬挂 可变悬挂 可变悬挂 - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂
空气悬挂 空气悬挂 空气悬挂 空气悬挂 空气悬挂 - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂
可变转向比 可变转向比 可变转向比 - 可变转向比 - - 可变转向比 - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 -
外部配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 外部配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 外部配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 外部配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 外部配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 外部配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 外部配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 外部配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 - 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调
电动天窗 - - - - 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗
全景天窗 全景天窗 全景天窗 全景天窗 全景天窗 - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 -
运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 -
铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂
电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 -
内部配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 内部配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 内部配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 内部配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 内部配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 内部配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 内部配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 内部配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘
方向盘上下调节 - - - - 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节
方向盘前后调节 - - - - 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节 方向盘前后调节
方向盘电动调节 方向盘电动调节 方向盘电动调节 方向盘电动调节 方向盘电动调节 - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - 方向盘电动调节
多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 - 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘
方向盘换档 - - - - 方向盘换档 方向盘换档 - 方向盘换档 方向盘换档 - 方向盘换档 - 方向盘换档 方向盘换档
定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统 - 定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统
泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助 - 泊车辅助 泊车辅助 泊车辅助
倒车视频影像 - 倒车视频影像 倒车视频影像 倒车视频影像 倒车视频影像 - 倒车视频影像 - - - - 倒车视频影像 倒车视频影像
行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑
HUD抬头数字显示 HUD抬头数字显示 HUD抬头数字显示 HUD抬头数字显示 HUD抬头数字显示 - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 -
座椅配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 座椅配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 座椅配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 座椅配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 座椅配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 座椅配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 座椅配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 座椅配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
真皮/仿皮座椅 - - - - 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 - 真皮/仿皮座椅 - - 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅
运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 -
座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节
肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 -
前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 - 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节
第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 -
第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 -
后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 -
电动座椅记忆 电动座椅记忆 电动座椅记忆 电动座椅记忆 电动座椅记忆 - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - 电动座椅记忆
前排座椅加热 前排座椅加热 前排座椅加热 前排座椅加热 前排座椅加热 - 前排座椅加热 - - 前排座椅加热 前排座椅加热
后排座椅加热 后排座椅加热 后排座椅加热 后排座椅加热 后排座椅加热 - 后排座椅加热 - - 后排座椅加热 后排座椅加热
座椅通风 座椅通风 座椅通风 座椅通风 座椅通风 - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 -
座椅按摩功能 - - - - 座椅按摩功能 座椅按摩功能 座椅按摩功能 座椅按摩功能 - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 -
后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 -
后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 -
第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 -
驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节
前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手
后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手
后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架
电动后备厢 电动后备厢 电动后备厢 电动后备厢 电动后备厢 - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 -
多媒体配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 多媒体配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 多媒体配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 多媒体配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 多媒体配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 多媒体配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 多媒体配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 多媒体配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统 GPS导航系统
定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 -
中控台彩色大屏 - - - - 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏
人机交互系统 - - - - 人机交互系统 人机交互系统 人机交互系统 人机交互系统 人机交互系统 人机交互系统 人机交互系统
内置硬盘 - - - - 内置硬盘 内置硬盘 内置硬盘 内置硬盘 内置硬盘 内置硬盘 内置硬盘
蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 - 蓝牙/车载电话 - - - - 蓝牙/车载电话 - - 蓝牙/车载电话
车载电视 车载电视 车载电视 车载电视 车载电视 - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - 车载电视
后排液晶屏 后排液晶屏 后排液晶屏 后排液晶屏 后排液晶屏 - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 -
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 外接音源接口(AUX/USB/iPod等)
CD CD CD CD CD - CD - - - - - CD - - - - - CD -
单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - 单碟CD - 单碟CD - - - 单碟CD - - 单碟CD - - - - - 单碟CD -
虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD -
多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - 多碟CD系统 多碟CD系统
多碟DVD系统 - - - - 多碟DVD系统 多碟DVD系统 多碟DVD系统 多碟DVD系统 - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 -
DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD -
2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 -
4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 -
6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 -
≥8喇叭扬声器系统 - - - - ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统
灯光配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 灯光配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 灯光配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 灯光配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 灯光配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 灯光配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 灯光配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 灯光配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
氙气大灯 - - - - 氙气大灯 氙气大灯 氙气大灯 氙气大灯 - 氙气大灯 氙气大灯 氙气大灯
日间行车灯 日间行车灯 日间行车灯 日间行车灯 日间行车灯 - 日间行车灯 日间行车灯 日间行车灯
自动头灯 自动头灯 自动头灯 自动头灯 自动头灯 自动头灯 自动头灯 自动头灯
转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) 转向头灯转向头灯(辅助灯) 转向头灯转向头灯(辅助灯) 转向头灯转向头灯(辅助灯) - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) 转向头灯转向头灯(辅助灯)
前雾灯 - 前雾灯 - - - - - 前雾灯 - - - - - 前雾灯 - - - - - 前雾灯 - - - - 前雾灯 前雾灯 前雾灯
大灯清洗装置 大灯清洗装置 大灯清洗装置 大灯清洗装置 大灯清洗装置 - 大灯清洗装置 大灯清洗装置 大灯清洗装置
车内氛围灯 车内氛围灯 车内氛围灯 - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 -
玻璃/后视镜 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 玻璃/后视镜 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 玻璃/后视镜 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 玻璃/后视镜 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 玻璃/后视镜 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 玻璃/后视镜 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 玻璃/后视镜 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 玻璃/后视镜 3.0 TFSI quattro 豪华型
前电动车窗 - - - - 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗
后电动车窗 - - - - 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗
车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能
防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - - - - 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃
后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节
后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热
后视镜自动防眩目 后视镜自动防眩目 后视镜自动防眩目 后视镜自动防眩目 后视镜自动防眩目 - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - 后视镜自动防眩目
后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 - 后视镜电动折叠 - - - - - 后视镜电动折叠 - - 后视镜电动折叠
后视镜记忆 后视镜记忆 后视镜记忆 后视镜记忆 后视镜记忆 - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - 后视镜记忆
后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘 后风挡遮阳帘
后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘 后排侧遮阳帘
遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜
后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 -
雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器 雨刷传感器
空调/冰箱 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 空调/冰箱 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 空调/冰箱 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 空调/冰箱 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 空调/冰箱 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 空调/冰箱 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 空调/冰箱 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 空调/冰箱 3.0 TFSI quattro 豪华型
手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 -
自动空调 - - - - 自动空调 自动空调 自动空调 自动空调 自动空调 自动空调 自动空调
后排独立空调 后排独立空调 后排独立空调 - 后排独立空调 - - 后排独立空调 - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 -
后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口
温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制
空气调节/花粉过滤 - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 -
车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 -
高科技配置 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 舒适型 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 奥迪A6L 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 奥迪A6L 2015款 TFSI 百万纪念智领型 2014款 TFSI 手动基本型 高科技配置 2014款 TFSI 标准型 2014款 TFSI 舒适型 2014款 30 FSI 技术型 2014款 30 FSI 舒适型 2014款 30 FSI 豪华型 高科技配置 2014款 35 FSI 舒适型 2014款 35 FSI 豪华型 2014款 35 FSI quattro 豪华型 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 TFSI 手动基本型 高科技配置 TFSI 标准型 TFSI 舒适型 30 FSI 技术型 30 FSI 舒适型 30 FSI 豪华型 高科技配置 35 FSI 舒适型 35 FSI 豪华型 35 FSI quattro 豪华型 50 TFSI quattro 豪华型 2.0 TFSI 基本型 高科技配置 2.0 TFSI 手动标准型 2.0 TFSI 自动标准型 2.0 TFSI 自动舒适型 2.4 技术型 2.4 舒适型 高科技配置 2.4 豪华型 2.8 FSI 舒适型 2.8 FSI 豪华型 2.8 FSI quattro 豪华型 2.7 TDI 舒适型 高科技配置 3.0 TFSI quattro 豪华型
自动泊车入位 自动泊车入位 自动泊车入位 自动泊车入位 自动泊车入位 - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 -
并线辅助 并线辅助 并线辅助 - 并线辅助 并线辅助 - 并线辅助 - - - 并线辅助 - 并线辅助
主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 -
主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 -
夜视系统 夜视系统 夜视系统 夜视系统 夜视系统 - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 -
中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 -
自适应巡航 自适应巡航 自适应巡航 - 自适应巡航 自适应巡航 - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - 自适应巡航
全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 -